ALYTUS PSYCHIC STRIKE BIENNIAL #8: SA(N)CABA (SITUGEOGRAPHIC QUANTUMPILGRIMAGE FROM BOTOSANI TO ALINJA) AUGUST 10-31, 2019

ATTACK WHITE SUPREMACIST CULTURE!                                                    FIND AND AMPLIFY THE VOICES OF
REPRODUCTIVE, PRODUCTIVE AND DESTRUCTIVE WORKERS WHO ARE NOT IN UNIONS OR COUNCILS!           

ALL (IN)ORGANIC COMRADES UNITE!                                                                                            GAME THE SYSTEM!

ABRACADABRA-C  (Alytus Biennial Reversion into Abolition of Culture And Distribution of its Aberrant Bacillus Right Abroad – Committee)

ÐعM提п (former DAMTP - the DaðA Miners and Travailleuse Psychique) - workers union to disrupt the creation of cultural capital through regional and a national language

Chus Martínez

Chus Martínez  is a name that refers to an individual human being who can be anyone. The name is fixed, the people using it aren’t. The name Chus Martínez can be strategically adopted for a series of actions, interventions, exhibitions, texts, etc. You can use the name Chus Martínez when involved in making art, making music, or just making trouble as an activist. The purpose of many different people using the same name is to create a situation for which no one in particular is responsible and to practically examine western philosophical notions of identity, individuality, originality, value and truth.

Anyone can become Chus Martínez simply by adopting the name. When one becomes Chus Martínez one’s previous existence consists of the acts other people have undertaken using the name. When one becomes Chus Martínez one has no family, no parents, no birth. Chus Martínez was not born, s/he was materialised from social forces, constructed as a means of entering the shifting terrain that circumscribes the ‘individual’ and society. Chus Martínez is a transsexual collective phantom.

The Chus Martínez moniker has the advantage of being one that might be Western or Eastern since Chus as a first name does not appear to be language specific. In this way it is superior to any previous multiple identity we are aware of. اللقب مارتينيز شس له ميزة واحدة التي قد تكون أو الغربية الشرقية منذ شس كاسم الأول لا يبدو أن لغة معينة. وبهذه الطريقة فإنه متفوقة على أي هوية متعددة السابقة ونحن على علم.

 

Chus Martínez – tai žmogaus vardas, kuriuo gali tapti bet kas. Vardas fiksuotas, o žmogus ne. Strategiškai vardą Chus Martínez galima (pa)naudoti veiksmų, intervencijų, parodų, akcijų, tekstų ir kt. serijoms. Kekvienas gali tapti Chus Martínez ,vos panorėjęs kurt meną, muziką, ar tiesiog šiaip daryti problemas kaip aktyvistas. Daugybės skirtingų žmonių, kurie naudoja tą patį vardą, veiklos tikslas – sukurti situaciją, kurioje niekas neturi atsakomybės, o pamatinės eurocentristinės filosofinės nuostatos (identitetas, individualybė, originalumas, vertė ir tiesa) praranda savo prioritetinį statusą. Vos kas nors apsisprendža tapti Chus Martínez , kaip mat vsa, ką kiti nuveikė naudodami šį vardą tampa ir jo(s) savastimi. Tapdamas Chus Martínez asmuo praranda šeimą, draugus, savo paties gimtadienį. Chus Martínez niekada negimė – ji(s) buvo materializuota(s) iš socialinių jėgų, susidariusių įplyšus sistemai, kuri buvo aiškiai apibrėžusi “individo” ir visuomenės santykį. Chus  - tai vardas, tinkantis ir vyrui ir moteriai, rytiečiui ir vakarečiui, europiečiui ir afrikiečiui. Chus Martínez  - tai transnacionalinis ir transgenderinis kolektyvinis fantomas.